FVRIA NERA

Il Grandissimo Valerio Bacigalupo

Il Grandissimo Valerio Bacigalupo

F V R I A N E R A

il giornal ufficjali tad-Deportivo Estudiantes Football Cricket Cacti and Succulents Club

§§§§§§§ 11 ta’ novembru 2009 §§§§§§§

Mitbugh geuua il Belt Valletta

**************************

Clamorus fl’Imkabba

TLIETA GEUUA – GOAL VALIDISSIMU ANNULLAT – U

ANCHI LASTA TAT TAYLOR – L’AVVERSARI DISPIACUTI

DEPORTIVO ESTUDIANTES 3 MARSAXLOKK F.C. 1

Taylor-East, Taylor-East u ancha Taylor East (D.E.), (ma nafusc x’jismu il-marcatur avversariu u francament lancas uisch jinteressana).

Soddisfazzionijiet chbar geu micsuba illum mill club calcisticu tad-Deportivo Estudiantes. Fierissimi il giucaturi nizlu lein il punent tal isola irredenta fein il villagg ridenti tal Imkabba, dimora tal-iMkabba “Hajduks” squadra quasi leggendaria tas-snin tmenin u famuza minhabba id-disa “goals” rifilati lilha mill Hamrun Spartans ta tedeschiana memoria fis snin tmenin, meta il compagini hamra u baida immilitat ghal zmien kasir fil ghola u ohla serie. L’ avversari tal giurnata chiennu il Marsascirocco F.C., squadra li tilbes il culuri sociali tar rahal stess, ossia l’ isfar u il blu. In naha l’ohra, l’ eroi taghna, minn sorti avversa u facciola costretti ghal stagiun ohra jilbsu abbiliament abiad floc il culur sociali “tutto nero” illi tant jiscirkilhom u fuk collosc tant irakkak. Ma jimpurtasc. Nizlu fuq il “pitch” jeuuilla, u ghall ewwel darba minn zmien sitt snin lil haun, jicsbu rebha memorabbli li titnaqqasc fl’ annali tal futbol li ma jiswiesc.

Ebda mit-titubanzi tas soltu ma laktet il formazzioni taghna. Milhuk vantagg meritat permezz tat Taylor, attaccant illi inserta fi stat ta’ grazzia assolut uakt il partita, id-Deportiv katt ma hares lura, u, mincheiia l’insidia temporanea ta’ paregg lein l’ahhar tal ewwel taksima, b’ attenzioni, tenacia u l’usu sapienti tas sosti “time -outs” mehuda uahda f’ chull taksima, inltahak ir-rizultat straordinariu haun raccuntat. Spronati mill uiria tajba tal euuel taksima, iz zaghzagh johorgu motivati seuua fit tieni taksima, id difiza ermetica u reattiva u it Taylor micidiali in contropiede jizverga ghal darbtein ohra il lasta xluccaira ghas soddisfazzion galattica u inusuali ta’ shabu. Sahansitra kabel it tielet segnatura ballun malandrin u macacc ta’ Falzon minn calcio da fermo jintmess mill “goalkeeper” avversarju u jidhol “goal” imma l’ arbitri bi sfortunata imperizia jiggudicaw li dana ma messux u allura ir rebha setghet tcun actar pingui. Ma jimpurtasc imma, ghaliesc fl ahhar tal loghba, dic is sura ta’ bniedem maghrufa bhala Craxi ergiet ruhha u taret lein is sema bhall’ Assunta chull darba illi l’isquadra meridionali b’indannament chbir ippruvat tisciuttia minn chull angolu. Jisthokklu tassew tifhir dan il calciatur ucoll ghaliesc seua ta’ gid ferm. Il verità però hija illi it-tifhir ghandu jinghata lill isquadra chollha. Xi nghidu ghall innesti frischi taz zaghzagh Sean Camilleri u Andrew Briffa? Ghas-sens ta’ squadra u ta’ organizzazzioni u il pigliu difensiv ta’ Gingell Littlejohn? Ghall giri u l’invenzionijiet ta’ Falzon? Ghall contribut tal veterani “Leonidas” Degiorgio (classe ’75) il prodi Bannister (classe ’75) u Tufigno (classe ’74 u recentement sottopost ghal raggi “laser”? Dan il giurnal jixtiek jirringrazzia lil culhadd u fuk collosc niddedica ir-rebha lil dauc l’esuli illi per forza di cose ma setghusc icunu prezenti u partecipi fl’ incontru illi tant pasciena.

!HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

≈≈≈≈ JEKK SER TISCTRI “PERSONAL COMPUTER”, HADDEM MOHHOC U ISCTRI PRODOTTI TAL MARCA “DELL” ≈≈≈≈

“Dinner-dance” favoluz ix xahar id diehel. Anki in nisa jistghu jigu.

Advertisements